Đăng ký, Thanh toán tại Topmarkets.vn

01.Đăng ký Tài khoản

Chọn gói dịch vụ mong muốn.

Đăng ký tài khoản tại Topmarkets.vn.

02.Thanh toán

Khách hàng chuyển tiền vào TK của Topmarkets.

Nội dung ghi rõ: Tên đăng nhập và số điện thoại liên hệ.

Thông báo cho Topmarkets về việc thực hiện thanh toán.

03.Số TK của Topmarkets

VCB HO

Số TK: 0011001079196

Chủ TK: Nguyễn Văn Tuế

Điện thoại: 0915248689

Nội dung ck: Tên đăng nhập, số điện thoại liên hệ

04.Active Tài khoản

Topmarkets kiểm tra thanh toán và active tài khoản của khách hàng.

Thông báo lại với khách hàng số tiền, active, ưu đãi (nếu có)

05.Đăng nhập

Khách hàng kiểm tra thông tin tài khoản tại Topmarkets và báo lại nếu phát hiện thông tin chưa chính xác.

Đăng nhập vào Topmarkets và sử dụng sản phẩm.